AEDONAk Nafarroa zaintzen du


AEDONAko klubek osasunean eta ongizatean eragin zuzena duten kirol-jarduerak eskaintzen dizkiete bazkideei eta erabiltzaileei, batez ere. Osasun fisikoa eta mentala hobetzeko ekarpen hori hainbat alderditan islatzen da, hala nola bizi-itxaropenaren luzapenean eta, ondorioz, pertsona horientzako osasun-zerbitzuen zeharkako aurrezpenean.


AEDONAk GIH hau betetzen du Nafarroako osasuna zainduz.

AEDONAk GIH hau betetzen du Nafarroako osasuna zainduz.

Informa zaitez garapen iraunkorrerako helburuei buruz (GIH)

AEDONAk GIH hau betetzen du Nafarroako osasuna zainduz.

Informa zaitez garapen iraunkorrerako helburuei buruz (GIH)

* Bideoan sartu gabeko S.D.R. Arenasren datuak

Ekarpena osasuna hobetzeari

Ariketa fisikoa ohiz egiteak pertsonen osasuna hobetzen eta gaixotasun jakin batzuk hartzeko arriskua murrizten laguntzen du, eta hori frogatutako ebidentzia bat da.

Estatu Batuetako Osasun Sailak argitaratutako jarduera fisikoaren giden arabera (2. edizioa), jarduera fisikoaren ekarpen nagusiak osasuna espezifikoki hobetzea eta/edo gaixotasun jakin batzuk hartzeko arriskua murriztea dira, kausa-efektu erlazioa moderatu edo sendoarekin.

Ariketa fisikoaren praktikaren ekarpena osasunari

Ariketa fisikoa erregulartasunez egitearen eragina gaixotasunak prebenitzeko

Ekarpena gizarte-talde espezifiko batzuen osasunari

Gure herrialdean, 65 urtetik gorako 1.400 pertsona baino gehiago hiltzen dira urtero erorketen ondorioz, Espainiako Geriatria eta Gerontologia Elkartearen (SEGG) arabera.

Gainera, hainbat ikerketa geriatrikok adierazten dute hiru adinekoetatik bat gutxienez urtean behin erortzen dela, erortzen diren lau adinekoetatik batek mugikortasuna eta independentzia gutxitzen ditzuten lesioak izaten dituela eta heriotza goiztiarra izateko arriskua areagotzen zaiela. Ariketa fisikoa zuzenean lotzen zaio arrisku hori murrizteari.

Beraz, ariketa fisikoa bizi-itxaropena luzatzeko orduan eragin handienetako bat duen bizi-ohitura bat da.

Ekarpena pertsonen osasun mentalari

Osasun mentalari egiten dion ekarpenari dagokionez, arestiko hainbat azterlanek diote jarduera fisikoak eta ariketak, lehen edo bigarren mailako prozesuko metodo gisa erabiliz gero, ondorio positibo esanguratsuak dituztela sintoma depresiboen prebentzioan edo arintzean, eta, gainera, eragin antidepresiboa dutela gaixotasunak dituzten pertsonengan.


Ekarpena ariketa fisiko jarraiaren sustapen eta praktikari

Inkestatutako bazkideen % 85ek diote ohiz egiten dutela jarduera fisiko moderatu edo altua, hau da, Nafarroako batezbestekoa baino % 6,8 gehiago eta Espainiakoa baino % 20,3 gehiago

Soilik bazkideen % 7k diote “ia ariketarik egin ohi ez” dutela (Nafarroako batezbestekoa % 22 da, hau da, % 15 gutxiago, eta Espainiakoa, % 35).


Covid-19ak eta konfinamenduak Nafarroako kirolariengan eragindakoari buruzko ikerketa

Nafarroako Kirolaren Institutuak eta Datalab Research-ek Covid-19ak eta konfinamenduak Nafarroako kirolarien osasun, ekonomia eta psikologian utzitako ondorioei buruz egindako azterlana ondorio honetara iritsi da: 10 kirolgiletik 7k jarraitu zuten jarduera fisikoa egiten konfinamenduan zehar ( % 69,4).

Inkestatuen % 33k adierazi dute kirola "deskonexio- eta distrakzio-elementu bat" izan zela eurentzat, hots, "itxialdian zehar nabarmen baloratutako ihes-balbula bat".

2020ko martxotik maiatzera arteko konfinamenduan zehar, AEDONAko klubek baliabide digitaletara egokitu zuten kirol-eskaintza, kirola etxean sustatzeko bazkide guztientzat eta, horrela, haien ongizate fisiko eta mentalean laguntzeko.


Kontsultatu Nafarroako Kirol Institutuaren txosten osoa: www.deportenavarra.es

Ekarpena osasun-zerbitzuetan gastu txikiago egiteari eta zeharkako beste aurrezpen batzuei

Gaixotasunak hartzeko arriskua murrizteak sortzen dituen aurrezkiek zuzeneko osasun-kostuetan eragiten dute modu positiboan, hala nola lehen mailako arretan, zuzeneko osasun-kostuetan aurrezten dira, hala nola lehen mailako arretan, mediku espezialistetan, medikazioan, kirurgietan, osasun-garraioetan, errehabilitazioan eta etxeko arretan.

Gainera, aurrezpenak sor daitezke zeharkako kostuekin lotutako gastuan ere, hala nola lan-absentismoan eta sor daitezkeen lan-ezintasunetan, AEDONAko bazkideek batezbestekoak baino % 6,8 kirol gehiago egiten baitute Nafarroan, eta prebalentzia handieneko gaixotasunen osasun-kostuan ere.

Ondoriozta dezakegu, beraz, 1.304.658,64 €-ko aurrezpena lortzen dugula Nafarroako osasun publikoarentzat.

AEDONAren eta haren kluben ekarpena guztira osasun-zerbitzuei eta zeharkako beste aurrezpen batzuei: 1.304.658,64 €


AEDONAren SROI osasungintzan: 0,04€

Deskargatu AEDONAri buruzko azterlan sozioekonomikoaren txosten osoa